แนวปฏิบัติและแผนผังสำหรับการเข้าสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรลงชื่อเข้าใช้ก่อนพิมพ์บัตร  1. มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


 2. การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการเข้าสอบ

- ดาวน์โหลดแบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดแบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟล์ Word


*** ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียน และผู้ปกครองกรอกข้อมูลในแบบแสดงผลการหาเชื้อ COVID-19 

ตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ***


ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตัวอย่างการกรอกแบบที่ 1 กรอกข้อมูลในไฟล์ Word พร้อมแนบรูปผลตรวจ ATK ในกรอบแล้วปริ้นมาส่ง

ตัวอย่างการกรอกแบบที่ 2 ปริ้นใบแบบแสดงผลตรวจออกมากรอกด้วยปากกา วางผลตรวจ ATK ไว้ในกรอบพร้อมถ่ายรูปแล้วปริ้นอีกรอบ

ตัวอย่างการกรอกแบบที่ 3 กรณีมีผลตรวจ RT-PCR ให้แนบผลตรวจมาพร้อมกับใบแบบแสดงผลการหาเชื้อที่กรอกข้อมูลแล้ว3. แนวทางการปฏิบัติ ก่อนการเข้าสอบ

4. ระเบียบการเข้าห้องสอบ


   1. ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ
   2. ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรนักเรียน  ไม่มีสิทธิ์สอบ
   3. มาสายเกิน 15 นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบ
   4. ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร  ไม้บรรทัดคำนวณ เครื่องคิดเลข เครื่องช่วยในการคำนวณ น้ำยาลบคำผิด และนาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ
   5. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะ  ปากกา  ดินสอ 2B ยางลบ  และกบเหลาดินสอ  เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
   6. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ใส่ดินสอทุกชนิดเข้าห้องสอบ
   7. ให้ผู้เข้าสอบนั่งสอบจนหมดเวลา
   *** โรงเรียนไม่รับฝากสิ่งของใดๆ

อุปกรณ์และหลักฐานที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
   1. ปากกา
   2. ดินสอ 2ฺB 
   3. ยางลบ
   4. กบเหลาดินสอ
   5. บัตรประจำตัวสอบ
   6. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน

ข้อแนะนำ
   1. ให้นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบรับสมัครนักเรียนเองแล้วลงลายมื่อชื่อที่บัตรให้เรียบร้อย
   2. สำรวจตนเองว่ามีบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหรือยัง หากไม่มีทั้งสองอย่างให้ดำเนินการทำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ
  3. ให้มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ที่เดินทางมาสอบอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดได้
   4. ก่อนส่งบุตรหลานเข้าบริเวณอาคารสอบให้นัดหมายจุดนัดพบหลังสอบเสร็จ เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบได้
   5. ในวันสอบให้นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนเพื่อมาทำการสอบ5. แผนผังอาคารสอบของ ม.1 และ ม.4
ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

คณาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน 2021

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

รูปภาพอื่นๆ ประกอบ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559